Cinquena roda

Reparació i canvi de la cinquena roda, ganxos i kimping.