Serveis | UVITRAILER

REPARACIÓ I RECANVIS AL MAJOR I AL DETALL

Vehicles industrials, tractores, banyeres, cisternes, cisternes, semiremolcs, cotxes tot-terrenys.

· Ballestes parabòliques i convencionals.
· Suspensió pneumàtica i mecànica. Amortidors, tirants, balancins, casquets…
· Cinquenes Rodes, enganxalls i King Ping.
· Direccions. Ròtules, barres…
· Frens de tot tipus. Tambor, disc, hidràulic.
· Vàlvules i electrovàlvules.
· ABS / EBS.
· Frenòmetre.
· Pre-ITV.
· Canvi d’oli i filtres. Manteniment de flotes.
· Electricitat.
· Reparació de Carrosseries i Tendals.
· Tot tipus de soldadures, ferro, alumini, inox…